Mevsim Yenice-Tekme Tokatlı Şehir Rehberi

Mevsim Yenice

Mevsim Yenice – Tekme Tokatlı Şehir Rehberi
Hayatın acı taraflarıyla baş etmek için yöntemler bulmaya çalışırız. Bulduğumuz yöntemler her zaman işe yaramaz. Özellikle sorunlar önümüzü kesip hareket edecek alan bırakmadığında. Ama bir şekilde devam ederiz. Bazen sağından solundan dolaşırız sorunların, bazen tam önünde durup kendi bulduğumuz yöntemlerle mücadele ederiz. Mevsim Yenice’nin öykülerinde; ölümle, ayrılıkla, anne-baba figürünün yokluğuyla, seçilemeyen bağlarla oluşan esaretle, susturulamayan acı tatlı anıların bıraktığı büyük yükle, giden kişilerin kaybolan izleriyle, unutmak istenilenlerle ve yakınlığın özlemiyle mücadele eden, kendi -doğrudan veya dolambaçlı- yöntemleriyle baş etmeye çalışan karakterleri görüyoruz. Sonunda nefes alabilmek, anlamlandırabilmek ve istediğine öyle veya böyle kavuşabilmek için. Tekme Tokatlı Şehir Rehberi’ni; ne yapılacağının tarifi olmayan durumları, zorlamadan, hayatın kendisinde bulunan mizahla ortaya koyduğu için öneriyorum. Gülerken daha derin bir bağ, daha insani bir anlayış ve daha farklı bir bakış sağlanıyor, herkes kendine göre bir şey çıkarıp bir hayat bilgisi edinebiliyor.